روزنگار ادبی

روزشمار ادبی بهمن ماه

 

1-بزرگ علوی- داستان نویس- ولادت- تهران 8/11/1282

2-  حمید مصدّق- شاعر- ولادت- شهرضا 10/11/1318

3- پوران فرخزاد- محقّق و شاعر- تولّد- تهران 15/11/1312

4- سیاوش کسرایی- شاعر- وفات- وین اتریش 19/11/1374

5- مهرداد اوستا- شاعر- ولادت- بروجرد 20/11/1308

6- فروغ فرّخزاد- شاعر- وفات- تهران 14/11/1345

7- ضیاء الدین ترابی- شاعر- ولادت- زنجان 25/11/1322

8- محمّد بهمن بیگی- داستان نویس- تولّد- لارستان 26/11/1299

9- غزال علیزاده- داستان نویس- تولّد- تهران 27/11/1325

10- صادق هدایت- داستان نویس- ولادت- تهران 28/11/1282

11- بزرگ علوی- داستان نویس- وفات- آلمان 28/11/1375

 

درباره قطب علمی

معرفي قطب علمي و اهداف آن

حكمت و عرفان اسلامي ميراث گرانبهاي ديني و علمي و يكي از سرمايه‌هاي گرانسنگ فرهنگي به شمار مي‌رود  ضرورت دارد  تا گنجينه ارزشمند نسخ خطي عرفان اسلامي از ابعاد مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. بدین منظور  بايد ابتدا آنها را احيا كرد و از قالب نسخ خطي بيرون آورد و به صورت منقح و تحقيق شده در اختيار اهل تحقيق قرار داد.  قطب علمي تحقيق در متون حكمي و عرفاني با توجه به اهميت و ضرورت موضوع فوق- چنان كه در برنامه پيشنهادي خود بيان كرده است- در مرحله اول فعاليت خود در نظر دارد سي تا چهل متن برگزيده از متون عرفاني را تصحيح كند.انجام این کار موجب می گردد که گنجینه گرانبهايي كه در بردارنده انديشه‌هاي ناب براي اعتلاي مقام انساني است در اختيار جامعه بشري قرار گيرد ودر مجاري فرهنگي، ادبي و اجتماعي و ابعاد مختلف انساني قابل استفاده باشد.

 

S5 Box

انتخاب زبان